INFORMACJA

Chełm, 04-02-2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie unieważnia postępowanie ofertowe ws. Zakupu drukarek ponieważ wygrywający oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę  odmówił wykonania zlecenia. Nowe zapytanie ofertowe ukaże się na stronie Spółki www.pum.chelm.pl

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie, ul. Bieławin 9 unieważnia postępowanie ofertowe ws. wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego ze względu na istotną zmianę warunków zapytania ofertowego dotyczącego ilości godzin pracy w siedzibie Spółki. Nowe zapytanie ofertowe ukaże się na stronie Spółki Dowiedz się więcej…

Zarządzenie nr 23/2020

Zarządzenie nr 23/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmiez dnia 31-12-2020 dotyczy: zmiany stawki kosztów dojazdu w celu usuwania awarii hydraulicznych i elektrycznych oraz napraw bieżących §1 Wprowadza się nową stawkę kosztów transportu w celu usuwania awarii hydraulicznych i elektrycznych oraz napraw bieżących w kwocie 47,50zł/godz. Dowiedz się więcej…

Sprzedaż ruchomości

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp z o.o. z siedzibą w Chełmie ogłasza rozeznanie rynku na sprzedaż ruchomości. Przedmiotem rozeznania rynku jest sprzedaż ruchomości należącej do Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o.: samochód IVECO DAILY 3510, LC31942 z 1999r. przebieg 118553 km Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczna na adres email: pum@pum.chelm.pl Dowiedz się więcej…