INFORMACJA

Opublikowane przez sekretariat w dniu

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie, ul. Bieławin 9 unieważnia postępowanie ofertowe ws. wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego ze względu na istotną zmianę warunków zapytania ofertowego dotyczącego ilości godzin pracy w siedzibie Spółki.

Nowe zapytanie ofertowe ukaże się na stronie Spółki www.pum.chelm.pl

Kategorie: Bez kategorii