Struktura


Zgromadzenie Wspólników:
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Chełm

RADA NADZORCZA:
Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:
Izabela Pado
Rafał Bukowski
Sławomir Kowalczuk
Marcin Stocki

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki:
Katarzyna Hapońska – Gajewska

Główny księgowy:
Zbigniew Potocki