O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych, zawiązane zostało aktem notarialnym w dniu 30 grudnia 1992 r, do rejestru handlowego i KRS wpisu dokonano
31 grudnia tegoż roku, a swoją działalność rozpoczęło z dniem 1 stycznia 1993 roku. Utworzono je na bazie powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Chełma państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, funkcjonującego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Remontów i Usług w Chełmie.

Nowa jednostka (PUM) kontynuuje swoją działalność w formie spółki prawa handlowego.


Przedmiotem działania Spółki m.in. jest:

  • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
  • prowadzenie prac ogólnobudowlanych w zakresie remontów administrowanych substancji mieszkaniowych,
  • utrzymanie porządku i czystości na administrowanych terenach,
  • towarowy transport drogowy, wynajem środków transportu itp.

W chwili obecnej w zarządzie i administracji PUM znajduje się 216 budynków, w tym 103 budynki to budynki Wspólnot Mieszkaniowych.

Przedsiębiorstwo stale rozszerza i podnosi jakość świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu w zakresie zarządzania nieruchomościami, zastosowanie programów komputerowych do zarządzania, księgowania, ewidencjonowania i rozliczania potrzeb remontowych oraz używanie specjalistycznego, coraz nowszego sprzętu przy prowadzonych remontach i świadczonych usługach.