RODO


Zarządzenie nr 4/2021

Prezesa Zarządu

Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Chełmie

z dnia 17-03-2021 r.

w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczona zostaje Pani Marta Łysuniek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.