INFORMACJA

Opublikowane przez sekretariat w dniu

Chełm, 04-02-2021 r.

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie unieważnia postępowanie ofertowe ws. Zakupu drukarek ponieważ wygrywający oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę  odmówił wykonania zlecenia.

Nowe zapytanie ofertowe ukaże się na stronie Spółki www.pum.chelm.pl

Kategorie: Bez kategorii