Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ( w załączeniu oferta).

Opublikowane przez sekretariat w dniu