Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie ogłasza konkurs ofert na wynajem nieruchomości położonych w Chełmie, przy ul. Bieławin 9

Opublikowane przez sekretariat w dniu