Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie ogłasza konkurs ofert na wynajem lokali położonych w Chełmie

Opublikowane przez sekretariat w dniu