Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż lokalu położonego w Chełmie

Opublikowane przez sekretariat w dniu