INFORMACJA

Chełm, 04-02-2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie unieważnia postępowanie ofertowe ws. Zakupu drukarek ponieważ wygrywający oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę  odmówił wykonania zlecenia. Nowe zapytanie ofertowe ukaże się na stronie Spółki www.pum.chelm.pl

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie, ul. Bieławin 9 unieważnia postępowanie ofertowe ws. wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego ze względu na istotną zmianę warunków zapytania ofertowego dotyczącego ilości godzin pracy w siedzibie Spółki. Nowe zapytanie ofertowe ukaże się na stronie Spółki Czytaj dalej…