Zapytanie ofertowe – książeczki opłat najemców

Opublikowane przez pumspzoo w dniu

W zwiąż ku z planowanym zamówieniem książeczek opłat najemców lokali dla konta PUM w ilości 556 szt.. PUM Sp. z o. o. w Chełmie zwraca się z prośbą o wycenę 556 szt. imiennych książeczek wraz z transportem do siedziby Spółki w kwocie brutto.

  1. Ilość blankietów w książeczkach 12 szt. + 1 szt. z miejscem do wpisania ręcznie kwoty wpłaty i tytułu).
  2. Każda książeczka imienna z blankietami w ilości 556 szt. (łącznie) zawiera nr. konta bankowego, nazwę i adres wpłacającego, dane odbiorcy, tytuł wpłaty, nr. ID oraz umieszczenie klauzuli : „termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca”.
  3. Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego do dnia 15.07.2023 r.
  4. Termin składania ofert do dnia 30.06.2023 r.