Protokół z wyboru oferenta na wykonywanie pięcioletnich przeglądów elektrycznych w lokalach będących pod zarządem PUM Spółka z o.o.

Opublikowane przez sekretariat w dniu