Zapytanie ofertowe – zakup drukarek

Opublikowane przez pumspzoo w dniu


Zapytanie ofertowe
Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Chełmie

na zakup drukarek

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup drukarek:

HP M479FDNW – 3 sztuki z okresem gwarancyjnym co najmniej 24 miesiące

2. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent w złożonej ofercie powinien przedstawić cenę drukarek w kwocie brutto.

3. Termin realizacji zlecenia do dnia 04-02-2021 r.

4. Miejsce realizacji zlecenia: PUM Spółka z o.o. w Chełmie, ul. Bieławin 9

5. Termin płatności za zamówione narzędzia: 14 dni przelewem od dnia otrzymania faktury VAT

6. Osoba udzielająca informacji o zamówieniu: Anna Nowicka tel.82/575-03-11

7. Miejsce oraz termin składania oferty
Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Chełmie przy ul. Bieławin 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°° lub listownie na adres:

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o.
ul. Bieławin 9
22-100 Chełm


lub przesłać skan oferty e-mailem na adres: pum@pum.chelm.pl

Termin składania ofert: 29-01-2021 r. w godzinach pracy Spółki 7°°-15°°