Zarządzenie nr 23/2020

Opublikowane przez pumspzoo w dniu


Zarządzenie nr 23/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie
z dnia 31-12-2020

dotyczy: zmiany stawki kosztów dojazdu w celu usuwania awarii hydraulicznych i elektrycznych oraz napraw bieżących


§1

Wprowadza się nową stawkę kosztów transportu w celu usuwania awarii hydraulicznych i elektrycznych oraz napraw bieżących w kwocie 47,50zł/godz. bez materiału + VAT 8%.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01-01-2021 r.

Kategorie: Bez kategorii