Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez pumspzoo w dniu


Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Chełmie

dotyczące przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych w budynkach będących

w zarządzie PUM Spółka z o.o. w Chełmie1. Przedmiot zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: przeglądy i czyszczenie przewodów

kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1)

lit. c oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290

z późn. zm.) w budynkach będących w trwałym zarządzie Przedsiębiorstwa Usług

Mieszkaniowych spółka z o. o. w Chełmie


2. Termin wykonania zamówienia

Od 11-01-2021 r. 31-12-2021 r.

Do pobrania: