Ogłoszenie

Opublikowane przez pumspzoo w dniu


Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie informuje, że od dnia 2 maja 2019 r. biuro ADM Nr III przy ul. Wiejskiej 26 zostanie przeniesione do siedziby ADM Nr I przy ul. Kopernika 1

Wszelkie sprawy związane z administrowaniem lokalami przejmuje:
ADM Nr I przy ul. Kopernika 1
tel.: 82/ 575 03 31 w godz. 7:00 – 15:00


W razie awarii hydraulicznej lub elektrycznej proszę dzwonić:

w dni powszednie w godz. 7:00 – 15:00
tel.: 82/ 575 03 31; w godz. 15:00 – 22:00 tel.: 603 120 135

w soboty niedziele i święta w godz. 11:00 – 19:00

– tel.: 603 120 135

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o., zawiązane zostało aktem notarialnym w dniu
30 grudnia 1992 r, do rejestru handlowego i KRS wpisu dokonano 31 grudnia tegoż roku, a swoją działalność rozpoczęło z dniem 1 stycznia 1993 roku. Utworzono je na bazie powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Chełma państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, funkcjonującego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Remontów i Usług w Chełmie.
Nowa jednostka (PUM) kontynuuje swoją działalność w formie spółki prawa handlowego.

Przedmiotem działania Spółki m.in. jest:

  • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
  • prowadzenie prac ogólnobudowlanych w zakresie remontów administrowanych substancji mieszkaniowych,
  • utrzymanie porządku i czystości na administrowanych terenach,
  • towarowy transport drogowy, wynajem środków transportu itp.

W chwili obecnej w zarządzie i administracji PUM znajduje się 216 budynków, w tym 103 budynki to budynki Wspólnot Mieszkaniowych.

Przedsiębiorstwo stale rozszerza i podnosi jakość świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu w zakresie zarządzania nieruchomościami, zastosowanie programów komputerowych do zarządzania, księgowania, ewidencjonowania i rozliczania potrzeb remontowych oraz używanie specjalistycznego, coraz nowszego sprzętu przy prowadzonych remontach i świadczonych usługach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
Kategorie: Bez kategorii