OGŁOSZENIA - ZWYŻKA GSR 159TL

PODNOŚNIK KOSZOWY - CENA SPRZEDAŻY - 32 000,00 PLN Samochód specjalistyczny - podnośnik do prac konserwacyjno - montażowych.
Rok budowy 1999.
Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg.
Pojazd sprawny technicznie. Przegląd rejestracyjny ważny do 27 listopada, a ubezpieczenie do 31 grudnia 2019 roku. Posiada aktualny przegląd i świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Urząd Dozoru Technicznego - ważny do listopada 2019 r. Podnośnik typ 159TL - GSR.


© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.