ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ROZSRZYGNIĘCIE PRZETARGU

PISMO DOTYCZĄCE ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU
NA KOMPLEKSOWE UPEZPIECZENIE MIENIA PUM Spółka z o.o w Chełmie© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.