Struktura


Zgromadzenie Wspólników:
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Chełm

RADA NADZORCZA:
Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Przewodnicząca Rady:
Izabela Pado

Członkowie Rady:
Kamil Morawski
Dariusz Nafalski
Marcin Stocki

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki:
Katarzyna Hapońska – Gajewska

Główny księgowy:
Mariusz Matuła