STRUKTURA

Zgromadzenie Wspólników:
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Chełm

RADA NADZORCZA:
Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Przewodniczący Rady:
Zbigniew Moskal

Członkowie Rady:
Marek Piwko
Grażyna Kijańczuk
Tadeusz Karwat



Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki:
mgr Marian Tywoniuk

Główny księgowy - Prokurent:
mgr Monika Zawiślak

Administracja Domów Mieszkalnych Nr 1 - Chełm ul. Kopernika 1
kierownik - Jan Kowalczyk

Administracja Domów Mieszkalnych Nr 3 - Chełm ul. Wiejska 26
kierownik - Wojciech Sobieszczuk


  REGULAMIN PRACY PUM Spółka z o.o.
© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.