DZIAŁALNOŚĆ - PYTON

PYTON 140/40 Profesjonalne wysokociśnieniowe urządzenie wyposażone w głowice umożliwiające czyszczenie:

- przewodów rurowych
- studzienek kanalizacyjnych
- ścian
- tarasów
- innych powierzchni - przy max. ciśnieniu roboczym do 140 barów
i wydatku wody do 40 l/min.
© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.