POBIERZ

  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Deklaracja o wysokości dochodów do dodatku mieszkaniowego

  Wykaz słupów oświetleniowych

  UMOWA dzierżawy słupów oświetleniowych

Aby przeglądać dokumenty umieszczone na tej stronie niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Pobierz oprogramowanie Adobe Acrobat Reader, aby go zainstalować.

© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.