KONTAKT

SEKRETARIAT
tel.: /82/ 565 24 50; 565 42 59; 565 00 71
/82/ 575 03 11; fax: /82/ 565 03 31
e-mail: pum@pum.chelm.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI FINANSOWEJ
tel.: /82/ 575 03 20

SEKCJA CZYNSZÓW
tel.: /82/ 565 04 91; /82/ 575 03 26

SPRAWY LOKALOWE
tel.: /82/ 565 06 51; /82/ 575 03 21

DZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
tel.: /82/ 575 03 16

TRANSPORT I ZAOPATRZENIE
tel.: /82/ 565 65 52; /82/ 575 03 19
tel. kom. 601 824 956
e-mail: mariusz.binkiewicz@pum.chelm.pl

KADRY
tel.: /82/ 575 03 22

SEKCJA PŁAC
tel.: /82/ 575 03 13

DZIAŁ WINDYKACJI CZYNSZÓW I DZIAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH
tel.: /82/ 575 03 14

GRUPA REMONTOWO - BUDOWLANA
tel.: /82/ 575 03 23

ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH Nr 1
ul. M. Kopernika 1

tel.: /82/ 575 03 31
e-mail: adm1@pum.chelm.pl

© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.