DZIAŁALNOŚĆ

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie: Ceny usług transportowych: Podane ceny są cenami netto - należy doliczyć wartość podatku VAT 23 %

GRUPA REMONTOWO - BUDOWLANA wykonuje usługi budowlane w zakresie:
 1. Stemplowania i deskowania elementów żelbetowych,
 2. Uzupełniania elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
 3. Przygotowania i montażu zbrojenia,
 4. Uzupełniania i naprawy stropów prefabrykowanych i ceramicznych,
 5. Uzupełniania i naprawy podokienników, stopni schodowych oraz nadproży betonowych,
 6. Podmurowywania lub wymiany ścian fundamentowych - odcinkowo,
 7. Przemurowywania pęknięć w ścianach z cegły,
 8. Przemurowywania kominów z cegły oraz odgruzowywania przewodów kominowych,
 9. Przemurowywania przesklepień łukowych otworów oraz węgarków w ścianach z cegły,
 10. Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej z uszczelnieniem,
 11. Wymiany ślepych pułapów,
 12. Wymiany podsufitek z desek lub płyt,
 13. Wymiany podłóg i elementów podłóg drewnianych,
 14. Wymiany elementów konstrukcyjnych dachów,
 15. Wymiany elementów schodów drewnianych,
 16. Podstemplowywanie zagrożonych katastrofą stropów i ścian,
 17. Wymiany pokryć dachowych z dachówki ceramicznej,
 18. Uzupełnień i wymiany pokryć dachowych z papy i blachy,
 19. Uzupełnień i wymiany wszelkiego rodzaju obróbek blacharskich /rynien, rur spustowych, murów ogniowych, okapów, gzymsów itp./
 20. Robót izolacyjnych, odgrzybieniowych i impregnacyjnych,
 21. Uzupełnień i naprawy tynków wewnętrzynych i zewnętrznych,
 22. Robót posadzkarskich i wykładzinowych,
 23. Robót szklarskich,
 24. Robót malarskich,
 25. Docieplania budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER.
Bilższe informacje pod numerami telefonów:
/82/ 565 06 51; /82/ 565 24 50 kom. 601 810 247
© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.