OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

W związku ze świadczeniem przez PUM Spółka z o.o. usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych informujemy, że istnieje możliwość podpisania stałych umów na świadczone usługi.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, również z terenu gminy Chełm.
Więcej informacji pod numerem telefonu: /82/ 565 65 52

WYMIANA I MONTAŻ WODOMIERZY

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych spółka z o.o. w Chełmie informuje, że posiada wysokiej klasy wodomierze mokrobieżne „FRANKO” na zimną i ciepłą wodę o średnicy 15 mm oraz przepływie nominalnym 1,0m3/h odpornych na działanie jakiegokolwiek magnesu oraz zanieczyszczeń wody z pięcioletnim okresem gwarancji.
W związku z powyższym oferujemy Państwu wymianę wodomierzy wraz z oplombowaniem i zgłoszeniem wymiany do MPGK w Chełmie. Świadczymy także usługi wymiany wodomierzy na terenie miasta Chełma.
Koszt wymiany jednego wodomierza wraz z robocizną wynosi 85,00 zł. „brutto” Montaż proponowanych przez nas wodomierzy zmniejszy ryzyko ponoszenia dodatkowych opłat za tzw. „wodę techniczną”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod Nr tel. /82/ 565 06 51

WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Informujemy, że posiadamy do wynajęcia na terenie bazy przy ul. Bieławin 9 w Chełmie - pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej, o powierzchni:
1) 106 m2
2) 106 m2
3) 120 m2
Ceny do negocjacji.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
/82/ 565-24-50;
/82/ 565-42-59;
/82/ 565-00-71;
/82/ 565-06-51;

WYBORY SAMORZĄDOWE

Informujemy, iż jak co roku - Przedsiębiorstwo udostępnia Komitetom Wyborczym słupy oświetleniowe na terenie miasta Chełm do zawieszenia reklam i plakatów wyborczych. Udostępnienie następuje po zawarciu umowy dzierżawy. Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Zarządzania Nieruchomościami
- tel.: 82/ 565-06-51 lub 575-03-21.


Projekt UMOWY DZIERŻAWY i wykaz udostępnianych słupów oświetleniowych do pobrania w zakładce "POBIERZ"

UWAGA: Dla poprawnego wyświetlenia dokumentu "Wykaz słupów oświetleniowych" - KONIECZNE JEST JEGO POBRANIE I ZAPISANIE na komputerze. Następnie wyświetlenie za pomocą przeglądaki dokumentów PDF.

Przepraszamy za utrudnienia !!!

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 w trybie przewidzianym ustawą
o rachunkowości.

Do oferty należy dołaczyć: Oferty w kopercie oznaczonej dopiskiem "Audyt PUM" prosimy składać w siedzibie Spółki w Chełmie przy
ul. Bieławin 9 od poniedzuiałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub listownie na adres:
Przedsiębiiorstwo Usług Mieszkaniowych Spólka z o.o.
ul. Bieławin 9
22-100 Chełm

lub na adres e-mail: pum@pum.chelm.pl, lub monika.zawislak@pum.chelm.pl

w terminnie do dnia 20 października 2018 r.

O wyborze oferenta zawiadomimy Państwa w ciągu 5 dni od daty posiedzenia Rady Nadzorczej PUM Sp. z o.o.
w ramach którego dokonany zostanie wybór.
Informacji o Firmie w zakresie niezbędnym do wykonannia usługi udziela Pani Monika Zawiślak - Główny Księgowy (tel.: 82/565 24 50 lub 665 013 766).

Powyższe postępowanie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.