KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy iż, od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000). Spełniając obowiązek informacyjny pragniemy poinfować naszych mieszkańców, że jako Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Bieławin 9 jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych.
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się » tutaj
© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.